Emil Kowalski

WPIS 8

paragraph-wpis8

Aspekty prawne

Aspekty prawne stron internetowych, które należy wziąć pod uwagę to:

 1.  Ochrona danych osobowych – strona powinna przestrzegać przepisów dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych, takich jak RODO lub innych obowiązujących przepisów.

 2.  Prawa autorskie – na stronie nie można publikować materiałów chronionych prawami autorskimi bez zgody właściciela praw autorskich.

 3.  Polityka cookies – strona powinna wyraźnie informować o stosowaniu plików cookies i uzyskać zgodę użytkownika na ich wykorzystywanie.

 4.  Regulacje dotyczące handlu elektronicznego – jeśli na stronie prowadzi się sprzedaż online, należy przestrzegać przepisów dotyczących handlu elektronicznego i konsumentów, w tym m.in. przepisów dotyczących praw konsumenta.

 5.  Odpowiedzialność za treści zamieszczone na stronie – właściciel strony ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczone na stronie, w tym m.in. za naruszanie praw autorskich, znaków towarowych, czy też szkodzenie reputacji innych osób lub firm.

 6.  Ochrona danych transakcyjnych – strona powinna dbać o bezpieczeństwo przetwarzania danych transakcyjnych, takich jak numery kart płatniczych, hasła itp.

 7.  Regulacje dotyczące reklamy i marketingu internetowego – jeśli na stronie prowadzi się działania marketingowe, należy przestrzegać przepisów dotyczących reklamy i marketingu internetowego, w tym m.in. zakazu nieuczciwej konkurencji, stosowania technik manipulacyjnych, czy też spamu.

 8.  Regulacje dotyczące dostępności – strona powinna spełniać wymogi dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym m.in. umożliwiać korzystanie z niej osobom z ograniczeniami wzroku, słuchu, czy też ruchu.

Scroll to Top